Strona Główna

tras_sol

 Witamy na stronie Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chrzanowie z siedzibą przy  ul. 3-go Maja 1 III piętro.

Komisja Nasza prowadzi działalność w placówkach Oświatowych  w Powiecie chrzanowskim, Gminy Chrzanów, Gminy Libiąż oraz Gminy Babice.

Zrzesza nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Związek zajmuje się obroną praw pracowniczych, dba o interesy nauczycieli oraz pracowników obsługi, zwłaszcza przy podziale środków z funduszu socjalnego. Bierze czynny udział w ustalaniu Regulaminów obowiązujących w Przedszkolach, Szkołach Gminy oraz Powiatu.

Członkowie związku mogą bezplatnie korzystać z porad prawnych dotyczących pracy i nie tylko.
W razie jakichkolwiek ruchów kadrowych dyrektor zawsze musi wcześniej powiadomić związek zawodowy, żeby dać wypowiedzenie pracownikowi. Również, niezrzeszony pracownik może zwrócić się do związku o ochronę praw pracowniczych. Decyzja o podjęciu ochrony należy do związku.

Wszystkim członkom związku przysługują zapomogi statutowe:
1)  z tytułu urodzenia dziecka 200,00 zł, w przypadku wychowywania dziecka tylko przez jednego rodzica, zasiłek przysługuje w podwójnej wysokości,
2)  z tytułu adopcji dziecka 200,00 zł
3)  z tytułu zgonu członków rodziny, rodziców (teściów)  100,00 zł
4)  z tytułu zgonu członka związku 300,00 zł