Informacja ze spotkania z Komisją Oświaty

Informacja

W dniu 27-02-br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z Komisją Oświaty Rady Miejskiej w Chrzanowie. Na spotkaniu zostały przedstawione problemy zauważone przez działaczy związkowych między innymi takie jak:

1. Wliczanie wszystkim pracownikom administracji  i obsługi dodatków stażowych do wynagrodzenia minimalnego  co w konsekwencji  powoduje,  że pracownik z małym stażem pracy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż  pracownik z dużym stażem pracy. Jest to bardzo krzywdzące dla pracowników doświadczonych z dużym stażem pracy. Wpływa to również na wysokość przyznawanych premii, która obliczana się na podstawie posiadanego wynagrodzenia. 

2. Zwrócono również uwagę na problem w przedszkolach, zwłaszcza przy obsłudze dzieci z grup maluchów, gdzie jeden nauczyciel, który pod opieką ma niejednokrotnie 25 dzieci i jest sam przy karmieniu dzieci, pomocy korzystania z toalety oraz  wydawaniu dzieci rodzicom. W tych przypadkach, ze względów bezpieczeństwa podopiecznych,  niezbędne jest przydzielenie pracownika do pomocy.

Powyższe problemy zostały przekazane także Pani Naczelnik Wydziału Edukacji obecnej na tym spotkaniu, która uznała za zasadne te problemy  i zadeklarowała,  że przeliczy koszty jakie Gmina Chrzanów poniesie. Z necierpliwością oczekujemy na informacje.

  Jan Starżyk

Przewodniczący

MKNSZZ „Solidarność” POWiK

w Chrzanowie