Ważna informacja

W minionym tygodniu Rada Powiatu chrzanowskiego przyjęła nowy Regulamin wynagradzania nauczycieli uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych w Powiecie.

W niniejszym Regulaminie znalazły się między innymi takie zapisy jak:

  1. Dodatek za wychowawstwo został zwiększony ze 100 złotych na 130 zł
  2. Dodatek motywacyjny będzie przysługiwał każdemu nauczycielowi w granicach od 2% do 20% w poprzednim zapisie mógł otrzymać 0%,
  3. Dodatek za warunki pracy został zmieniony z kwotowych na procentowe i zależny od osobistego zaszeregowania.

Jan Starżyk

Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad Prezydium Rady KSOiW w Warszawie 27 września 2018 r.

 

Ocena akcji protestacyjnej „Solidarności” pracowników oświaty, która miała miejsce 15 września przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz scenariusz kolejnych kroków w razie braku konstruktywnych negocjacji z minister Anną Zalewską, to główny temat obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, odbywającego się 27 września w Warszawie. Czytaj dalej Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Informacja

W dniu 22-10-2018r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w restauracji „Nowa” z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizujemy uroczyste spotkanie dla wszystkich członków Związku na które gorąco  zapraszamy. Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do Przewodniczących Kół lub bezpośrednio do siedziby Komisji.