Komunikat z 24-04-2019r.

Komunikat

Warszawa, 24 kwietnia 2019 r.

Obradujące 23–24 kwietnia br. w Warszawie Prezydium Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odniosło się m.in. do bieżącej sytuacji
w oświacie i efektów porozumienia z rządem, które zostało podpisane 7 kwietnia
przez zespół negocjacyjny KSOiW. Dyskutowano także na temat przebiegu
rozmów podczas wczorajszego (23 kwietnia) spotkania Prezydium Rady Dialogu
Społecznego w Warszawie.
Odnosząc się do zaproszenia premiera Mateusza Morawieckiego do
wzięcia udziału w obradach „okrągłego stołu” na temat oświaty, zaplanowanych na
26 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie, wystosowano do premiera
rządu RP pismo, w którym czytamy m.in.: „W opinii naszego Związku
zaproponowana formuła spotkania na Stadionie Narodowym w Warszawie nie
gwarantuje efektywnej dyskusji nad rzeczywistymi problemami polskiej oświaty”.
Jednocześnie poinformowano, że przedstawiciele KSOiW NSZZ „Solidarność”
wezmą udział w obradach „okrągłego stołu” w charakterze obserwatorów.
Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” oznajmia, że zespół
ds. ekonomicznych Krajowej Sekcji jest gotów do podjęcia z rządem
merytorycznych rozmów na temat zmiany systemu wynagradzania. W piśmie do
premiera Mateusza Morawickiego podkreślamy, że „oczekujemy pilnego
rozpoczęcia prac nad realizacją uzgodnionych postulatów, w szczególności
podjęcia merytorycznych rozmów na temat zmiany systemu wynagradzania
nauczycieli i powiązania go ze wzrostem gospodarczym”.

Olga Zielińska
Rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „Solidarność”