Komunikat ze spotkania związków zawodowych z Ministrem Edukacji Narodowej

 

Warszawa, 4 grudnia 2019 r.

W dniu 4 grudnia 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie projektu rozporządzenia MEN zmieniającego tzw. „rozporządzenie płacowe”. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” reprezentowali w nim Monika Ćwiklińska i Jerzy Ewertowski.

Minister Dariusz Piontkowski poinformował, że rozporządzenie ma charakter techniczny i służy dostosowaniu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli do ogłoszonego przez rząd minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2020 roku wynoszącego 2600 zł. Zapowiedział również podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 6% od września 2020 r.

Jerzy Ewertowski krytycznie ocenił wysokości stawek minimalnego wynagrodzenia nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami wskazując na ich niewłaściwą relację w stosunku do wynagrodzenia minimalnego w kraju. Pozytywnie natomiast przyjął zapowiedź ministra edukacji dotyczącą zmiany kwoty bazowej w ustawie Karta nauczyciela we wrześniu 2020 r. oraz jego gotowość do rozpoczęcia prac nad nowym systemem wynagradzania połączonych ze zmianą sposobu finansowania oświaty.

KSOiW nie akceptuje propozycji MEN podwyżki o 6% od września 2020 r. postulując waloryzację płac nauczycieli o 15% od stycznia 2020 r.

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Inne media: