Odpowiedź Pana Burmistrza na zapytanie

W związku z wstrzymaniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe za miesiąc marzec przez Gminę Chrzanów, Komisja wystąpiła z zapytaniem, na jakiej podstawie (przepis prawny) Gmina nie zapłaciła za godziny ponadwymiarowe? W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo LINK