Informacja dla nauczycieli historii

Interpretacja MEN-u

Uprzejmie wyjaśniam, że nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania historii, posiadają również kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo oraz wiedza o społeczeństwie.

Odpowiedź na interpelację nr 11959