Komunikat Prezydium KSOiW z 19 stycznia 2021r.

Komunikat z Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”           z 19-01-2021r.

Głównym tematem rozmów obradującego 19 stycznia Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” było omówienie zgłaszanych do Sekcji licznych wątpliwości i problemów związanych z prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projektem dotyczącym edukacji włączającej. Analizowano nadesłane materiały i pytania związane      z przyszłością poradni pedagogiczno – psychologicznych, szkół specjalnych, pracą nauczycieli w oddziałach integracyjnych. Prezydium postanowiło spotkać się z sekretarzem stanu panią Marzeną Machałek, która jest odpowiedzialna za realizację ww. projektu w celu wyjaśnienia istotnych kwestii dla członków naszego Związku.

W trakcie posiedzenia Prezydium mecenas Tomasz Gryczan przedstawił przebieg internetowego seminarium Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych (ETUCE) 

w przedmiocie edukacji włączającej. Podkreślił on, że Unia Europejska oraz organizacje międzynarodowe coraz rzadziej kojarzą edukację włączającą z problematyką specjalnych potrzeb edukacyjnych. Instytucje te podkreślają obecnie znaczenie idei tzw. „edukacji dla wszystkich”. Edukacja dla wszystkich odnosi się do szeroko rozumianego wykluczenia społecznego np. mniejszości narodowych, czy z uwagi na brak sprzętu komputerowego.       Tomasz Gryczan zwrócił uwagę, że wskazany kierunek zmian systemowych podnoszony jest głównie w krajach Europy Zachodniej, w których problem nierównego dostępu do edukacji        z uwagi na niepełnosprawność dzieci został już zminimalizowany.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”