Zbieramy podpisy – emerytury stażowe

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dn. 7 maja br. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o przygotowaniu obywatelskiego projektu ustawy wprowadzającej tzw. emerytury stażowe – umożliwiające osobom, które przepracowały 40 lat (mężczyźni) i 35 lat (kobiety) przejście na wcześniejszą emeryturę pod warunkiem zgromadzenia kapitału uprawniającego do otrzymanie najniższej emerytury.

Wykaz obywateli 2021ListaPodpisów link