Projekt stanowiska Rady KSOiW z 17 czerwca 2021 w sprawie projektu „Edukacja dla wszystkich”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się dalszemu prowadzeniu prac mających na celu wdrożenie projektu „Edukacja dla wszystkich”.

Przebieg dyskusji prowadzonej podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży w dniu 8 czerwca 2021 r. wzbudził jeszcze większe obawy o przyszłość szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracujących w nich nauczycieli. Działania Ministerstwa Edukacji i Nauki prowadzą do usytuowania jak największej liczby uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych i braku realizacji potrzeb wszystkich dzieci.

Sprzeciwiamy się burzeniu istniejącej sieci  placówek i instytucji niosących pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niweczeniu wieloletniego dorobku nauczycieli szkolnictwa specjalnego, pedagogów, psychologów i innych specjalistów, a także pogorszeniu ich warunków pracy i płacy.

Kolejny raz postulujemy o poprawianie oraz wzmacnianie obecnego systemu, zwłaszcza w obszarze wczesnego wspomagania dzieci i ich rodzin. Oczekujemy również prawnego umocowania skuteczności egzekwowania wydawanych opinii i orzeczeń o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.