Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 17-11-2021r.

Warszawa, 17.11.2021 r.

 Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania ”Solidarność” uznaje spotkanie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy i Przewodniczącego KSOiW Ryszarda Proksy z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrami resortu edukacji Przemysławem Czarnkiem i Dariuszem Piontkowskim w dniu 15 listopada za rozpoczęcie merytorycznych  rozmów na temat realizacji VI punktu Porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku. Wrażamy nadzieję, że prowadzenie rozmów na     tym poziomie, doprowadzi do wypracowania systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, i zakończą się wywiązaniem przez obóz Zjednoczonej Prawicy z zobowiązania udzielonego NSZZ „Solidarność” w tym zakresie. 

Czytaj dalej Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 17-11-2021r.

List do Szanownego Pana Ministra MEiN Przemysława Czarnka z 05-11-2021r

Szanowny Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki

Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotycząca Propozycji zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli z dnia 22 października 2021 roku

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca w całości propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawione w trakcie posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty z dnia 22 października 2021 roku. Warunkujemy jednocześnie dalsze prowadzenie negocjacji od wywiązania się rządu z zobowiązania wyrażonego w pkt VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r., tzn. zmiany systemu wynagradzania, polegającej na powiązaniu pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Czytaj dalej List do Szanownego Pana Ministra MEiN Przemysława Czarnka z 05-11-2021r