Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2021

W żłobie leży

W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu? Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie Przygrywajcie, jako Panu naszemu…

           Z okazji Świąt Bożego Narodzenia                          i Nowego Roku mam przyjemność złożyć                w imieniu Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chrzanowie                         i własnym, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń        i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Z wyrazami szacunku Przewodniczący Komisji

JAN STARŻYK

Boże Narodzenie, grudzień 2021r.