Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  w dniach 21-22 lutego 2023 roku
 
Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” rozpoczęto od sprawozdania Prezydium ze swoich działań. Poinformowano Radę o negatywnym zaopiniowaniu wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Poziom płacy nauczyciela początkującego – 3690 zł – jest żenująco niski i zrównany z minimalnym wynagrodzeniem w kraju. Możliwość zwiększenia wynagrodzenia po czterech latach o 200 zł po zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego oraz o 860 zł po dziesięciu latach pracy i zdobyciu najwyższego stopnia nauczyciela dyplomowanego powoduje, że system ten jest demotywujący dla absolwentów szkół wyższych. Nie zachęca do pracy w zawodzie nauczyciela, ale wręcz od niego odstrasza. Członkowie Prezydium domagali się również od resortu edukacji rozpoczęcia prac nad zmianą systemu finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli.

Czytaj dalej Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”