Komunikat ze spotkania z Minister Edukacji w dni 31-01-2019

Zgodnie z ustaleniami Sztabu Protestacyjno-Strajkowego KSOiW NSZZ „Solidarność” nasi przedstawiciele: Bogusława Buda, Bożena Kowalska i rzecznik prasowy Olga Zielińska uczestniczyli w spotkaniu 31 stycznia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie z minister Anną Zalewską jedynie w charakterze obserwatorów.

Minister edukacji poinformowała, że w budżecie państwa są zabezpieczone dodatkowe pieniądze w wysokości 1 mld zł na podwyżki dla nauczycieli. Jak wynika jednak z wypowiedzi minister Zalewskiej to kwota zagwarantowanych już 5 proc. podwyżek wynagrodzeń, które nauczyciele mieli otrzymać w styczniu 2020 r., a według zapowiedzi szefowej resortu edukacji mają zostać wypłacone cztery miesiące wcześniej. 

Minister Anna Zalewska poinformowała także o gotowości rozpoczęcia rozmów na temat zmiany systemu wynagradzania. To postulat sformułowany przez KSOiW NSZZ „S” jeszcze dwa lata temu. „Solidarność” chce uczestniczyć w rzetelnych i merytorycznych rozmowach na ten temat. Mamy konkretne propozycje. Jedna z nich to powiązanie wysokości zarobków nauczycieli, ze wskaźnikami ekonomicznymi, np. z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Przypominamy, że 29 stycznia Sztab Protestacyjno-Strajkowy podjął decyzję, że do czasu realizacji naszych postulatów płacowych, przedstawiciele KSOiW NSZZ „S” będą brali udział w spotkaniach z MEN, w charakterze obserwatorów. 

Olga Zielińska

Rzecznik prasowy 

KSOIW

NSZZ „Solidarność”

Kolejny Komunikat ze spotkania w dniu 22-01-br. SKOiW NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 22 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT

Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”, na spotkaniu przedstawicieli związków zawodowych z minister Anną Zalewską 22 stycznia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie przedstawił oświadczenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego.

Poinformował, że „Solidarność” pracowników oświaty żąda podniesienia płac w oświacie analogicznie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia 2019 r. i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela, bez względu na stopień awansu zawodowego. Przewodniczący oświatowej „S” oznajmił, że Sztab postanowił, iż zawiesza rozmowy z minister Anną Zalewską do momentu realizacji przez MEN postulatów płacowych. W razie braku spełnienia tych postulatów KSOiW 15 kwietnia przeprowadzi radykalną akcję protestacyjną.

Minister Anna Zalewska przedstawiła propozycję MEN dotyczącą podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli: Już we wrześniu 2019 r., a nie w styczniu 2020 r. nauczyciele otrzymają koleją podwyżkę pensji. To o 16,1 proc. więcej wynagrodzenia w stosunku do 31 marca 2018 r. To sprawia, że ponad 60 proc. nauczycieli otrzyma 508 zł więcej do miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przełoży się to również na zwiększenie wysokości dodatków, a w konsekwencji wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli.

Szefowa resortu edukacji oznajmiła, że różnice w wysokościach dodatków do wynagrodzeń dla poszczególnych nauczycieli (nawet w obrębie tej samej gminy) są bardzo duże  i trzeba to naprawić. Przyznała, że konieczna jest zmiana systemu wynagradzania nauczycieli. Przypomnijmy, że to jeden z głównych postulatów KSOiW NSZZ „S”.

Kolejne spotkanie minister Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych jest planowane na 31 stycznia. Wcześniej ma odbyć się zebranie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego KSOiW NSZZ „S”.

Olga Zielińska
Rzecznik prasowy
KSOIW NSZZ „S”

Oświadczenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 21 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE

Sztab Protestacyjno – Strajkowy KSOIW NSZZ „Solidarność” na spotkaniu w dniu 21 stycznia 2019 r. w Warszawie postanowił:
1. Żądać podniesienia płac w oświacie analogicznie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia 2019 r. i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r.  do wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na stopień awansu zawodowego.
2. Zawiesić wszelkie rozmowy z minister Anną Zalewską do momentu realizacji przez MEN powyższych postulatów płacowych.
3. Koordynować działania regionalnych sztabów protestacyjno – strajkowych.
4. Przeprowadzić radykalną krajową akcję protestacyjną 15 kwietnia 2019 r. w   przypadku braku realizacji naszych postulatów płacowych.

W imieniu Sztabu:

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”
Ryszard Proksa
Krajowa Sekcja
Oświaty i Wychowania
NSZZ

Bardzo ważne. Komunikat z rozmów Sekcji Krajowej z minister Anną Zalewską

Komunikat Warszawa, 10 stycznia 2019 r.
Jest zgoda minister Anny Zalewskiej na negocjacje o 15 proc. podwyżkach wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli od stycznia 2019 r. – potwierdza Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”.
Dzisiaj (10 stycznia) w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z szefową resortu edukacji. Minister Anna Zalewska zaprosiła reprezentację KSOiW NSZZ „S” na odrębne rozmowy.
Cieszymy się z zapowiadanej podwyżki wynagrodzeń. To spełnienie naszego postulatu dotyczącego podwyżki płac. Przypomnę, że został on sformułowany w stanowisku podjętym przez Walne Zebranie Delegatów KSOiW NSZZ „S” w maju 2018 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz stanowisku Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S” w październiku 2018 r. w Częstochowie – mówi przewodniczący KSOiW NSZZ „S”.
To niejedyne ustępstwa, na które zgodziła się minister edukacji. Większość postulatów przedstawianych przez „Solidarność” pracowników oświaty ma zostać zrealizowana, a są to m.in.: usunięcie niekorzystnych przepisów dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, likwidacja godzin karcianych – zmiana art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela według propozycji KSOiW NSZZ „S”, usunięcie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela umożliwiającego zatrudnianie nauczycieli na umowy terminowe, zmiana interpretacji art. 42 ust. 5c dotyczącego uśredniania pensum osób wykonujących różnego rodzaju zajęcia w szkole w ramach jednego stosunku pracy, a także usunięcie przepisu, który pozwalałby na prowadzenie zajęć szkolnych 6 dni w tygodniu.
Jeżeli postulaty, o których dziś rozmawialiśmy, nie zostaną zrealizowane, nie wykluczam akcji protestacyjnej. Taka decyzja musiałaby być jednak podjęta przez Radę KSOiW NSZZ „S”, która ma się odbyć 15 lutego – dodaje Ryszard Proksa.
15 stycznia kolejne ważne spotkanie – Rady KSOiW NSZZ „S” z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotrem Dudą.
Olga Zielińska
Rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „Solidarność”

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania

KOMUNIKAT

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

19 grudnia 2018 r.

 

W związku z oddolną inicjatywą nauczycieli, którzy zdecydowali się zademonstrować dezaprobatę wobec braku godnych podwyżek, przechodząc na zwolnienia lekarskie, informujemy, że Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kontynuuje swoją akcję protestacyjną, o której zdecydowała Rada KSOiW w listopadzie.

Zorganizowaliśmy ogólnopolską akcję informacyjną, podczas której 10 grudnia w całym kraju odbyły się konferencje prasowe. Przedstawialiśmy na nich niesatysfakcjonujący nas przebieg negocjacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ  „Solidarności”. Nasza akcja przyniosła już wymierne efekty. Minister edukacji zgodziła się na powrót do wcześniejszych zasad oceniania pracy, dodatek 500 plus dla nauczycieli na wszystkich stopniach awansu, zmianę przepisu zmierzającą do faktycznej likwidacji „godzin karcianych”, przyznanie godzin do dyspozycji dyrektora oraz zmniejszenie biurokracji. To przecież najważniejsze, oprócz płacowego, postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Od listopada trwa akcja zbierania „pasków z wynagrodzeniami” pracowników oświaty, które po nowym roku zamierzamy przekazać premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Chcemy wykazać, ile zarabia ta grupa zawodowa w Polsce.

Na 15 stycznia 2019 natomiast zaplanowane jest spotkanie Rady KSOiW z przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą. Celem tego spotkania jest uzyskanie wsparcia Komisji Krajowej dla naszych działań w negocjacjach z rządem, dotyczących wynagrodzeń pracowników oświaty. Kolejnym krokiem będzie zorganizowanie seminarium na temat sytuacji w polskiej oświacie, w którym mają uczestniczyć posłowie oraz przedstawiciele MEN.

Przychylnie oceniamy oddolny protest nauczycieli. Jeśli jego skala powiększy się, zdecydujemy się go poprzeć. Jeśli nie, będziemy kontynuować naszą strategię protestu. W lutym mają odbyć się obrady Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, podczas której zostaną podsumowane efekty dotychczasowych działań oraz będzie podjęta decyzja co do zaostrzenia ewentualnego protestu.

 

Olga Zielińska

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia

„Cicha noc, święta noc,  Pokój niesie ludziom wszem”. 

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, Koleżanki i Koledzy Związkowcy!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia cudownych chwil w gronie bliskich, a zwłaszcza kochającej rodziny.W te chłodne dni ciepło i magia Świąt często sprawiają, że choć na chwilę zapominamy o troskach i obowiązkach, a odnajdujemy to, co naprawdę ważne – drugiego człowieka. Warto jest pielęgnować więzi, bo one nas wzmacniają, nadają sens naszemu życiu. Życzę Wam Świąt pełnych wymarzonych prezentów, uśmiechów, kolędowania, radosnego bycia razem.  Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019

                                          życzy:                                                                                                                                                 Ryszard Proksa                                                                                  Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”                                                                                                                                                                                                                Jan Starżyk                                                     Przewodniczący MKNSZZ „Solidarność” POWiK w Chrzanowie

 

Ważna informacja odnośnie votum nieufności dla Pani minister Zalewskiej

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz oświatowe sekcje regionalne 10 grudnia we wszystkich miastach wojewódzkich organizują konferencje prasowe pod hasłem „Związkowe votum nieufności dla minister Zalewskiej”, na których przedstawione zostaną powody żądania odwołania Anny Zalewskiej ze stanowiska ministra edukacji.

linki do materiałów Stanowiskopoparcia  

Dlaczego „Solidarność” żąda odwołania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji?

Przypomnijmy, że 17–18 maja 2018 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas WZD KSOiW NSZZ „Solidarność” delegaci przyjęli stanowisko, w którym czytamy: Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w wyniku dogłębnej analizy obecnej sytuacji stwierdza, że straciło zaufanie do ministra edukacji narodowej w osobie Anny Zalewskiej. Uważamy, że obecnie prowadzony dialog ze związkami zawodowymi jest pozorowany! Delegaci WZD zwrócili się do premiera RP o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji narodowej.

Cztery miesiące później (15 września) związkowcy z „Solidarności” swój protest przeciwko polityce minister Anny Zalewskiej zademonstrowali na ulicach przed budynkiem MEN.

Dzisiaj rozgoryczenie i frustracja nauczycieli osiągnęły apogeum, dlatego pracownicy oświaty z „Solidarności” przypominają „grzechy” minister Zalewskiej.

 

  1. Brak, zapowiadanych jeszcze w kampanii wyborczej, godnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Od 2012 roku (poza symboliczną waloryzacją w 2017 roku) do 1 kwietnia 2018 roku nie było podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Podwyżka płac w wysokości 5,35 proc. (średniorocznie 4 proc.) przyznana nauczycielom w br. nie rekompensuje dysproporcji, jakie powstały w stosunku do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, który wyniósł ok. 20 proc. W 2019 roku nauczyciele otrzymają drugą transzę podwyżek wynagrodzeń w wysokości 5 procent. Uwzględniając inflację, wzrost wynagrodzeń wyniesie zaledwie 2,7 procent. 2900, 20 zł – tyle wynosi od kwietnia 2018 roku kwota bazowa służąca do obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli. W 2019 roku wzrośnie ona o 146,01 zł.

Jeszcze w 2007 roku średnioroczne wynagrodzenie, jakie nauczyciele dyplomowani otrzymywali co miesiąc, stanowiło 127,70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, by w 2013 roku osiągnąć 137 proc. tego wskaźnika. Niestety od tego momentu zaczyna się drastyczny zjazd w dół: w 2016 roku – 123,55 proc., w 2017 roku – 118,58 proc.

Nauczyciele są na końcu listy, jeśli chodzi o wysokość zarobków pracowników, legitymujących się wyższym wykształceniem.

W kontekście nadwyżki w budżecie państwa wynoszącej 6,5 mld zł, o czym poinformował resort finansów, brak środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli jest skandalem.

Minister Zalewska wiele złego uczyniła także w kwestii dezinformowania mediów, a więc i opinii publicznej, na temat wysokości zarobków nauczycieli. Anna Zalewska mówiła o niebotycznych kwotach wynagrodzeń, których większość nauczycieli nie tylko nie otrzymuje, ale i nigdy nie otrzyma.

  1. Brak, wbrew zapowiedziom, wprowadzenia zmian w systemie finansowania zadań oświatowych i systemie wynagradzania.

KSOiW NSZZ „S” od początku pełnienia przez Annę Zalewską funkcji ministra edukacji stanowczo domaga się zmiany systemu wynagradzania nauczycieli z uwzględnieniem realnych składników płacy. Minister Zalewska twierdziła, że będzie negocjować ze stroną związkową rekomendowane przez nas zmiany. Do merytorycznych rozmów jednak nigdy nie doszło. Tymczasem niezbędny jest uczciwy dialog dotyczący reformy systemu finansowania zadań edukacyjnych. Dotychczasowa modyfikacja tego systemu pewne kwestie uporządkowała, jednak spowodowało to też zakonserwowanie dotychczasowego modelu. Obecny algorytm naliczania subwencji oświatowej nie uwzględnia najważniejszych (bo najbardziej kosztownych) wydatków, które bezpośrednio określają wielkość środków finansowych związanych z płacami pracowników edukacji. Jak od wielu lat sygnalizujemy, nie jest możliwe rzetelne łożenie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa na edukację bez standaryzacji zadań związanych z oświatą oraz ich wyceną. Obecny algorytm naliczania części oświatowej subwencji ogólnej zawiera szacunkową kalkulację usług pedagogicznych w ujęciu ogólnym i globalnym. Tymczasem kwoty na realizację poszczególnych zadań, określanych wagami zwiększającymi liczbę uczniów przeliczeniowych, nie odzwierciadlają realnych kosztów, jakie pochłaniają w zróżnicowanych, lokalnych warunkach. Właściwa realizacja zadań oświatowych będzie możliwa wtedy, gdy będą desygnowane na ten cel odpowiednie środki finansowe z budżetu państwa. Obecny poziom finansowania tych zadań oscyluje w granicach 2,5 proc. PKB, a powinien znacznie wzrosnąć. Tylko zagwarantowanie właściwego poziomu środków finansowych na wydatki związane z oświatą, zbliżonego do nakładów przeciętnej wartości państw Unii Europejskiej, pozwoli osiągnąć ten cel.

Domagamy się także zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli. Jedną z propozycji jest powiązanie systemu tych wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Odcinamy się od uznaniowości kształtowania płac w systemie edukacji, uzależnianej okresowo od decyzji polityków i urzędników. Nie zgadzamy się jednocześnie na likwidację uprawnień nabytych, tj. dodatków do wynagrodzenia, jeśli nie zostanie to zrekompensowane stosownym wyrównaniem.

  1. Wydłużenie ścieżki awansu zawodowego.

KSOiW NSZZ „S” negatywnie opiniowała już projekt zmian dotyczący wydłużenia ścieżki awansu. Minister Zalewska „zafundowała” nauczycielom wydłużenie z 10 do 15 lat drogi zawodowej. Na tej modyfikacji, według wyliczeń naszych ekspertów, nauczyciel rozpoczynający karierę w zawodzie, dochodząc do najwyższego stopnia awansu, czyli nauczyciela dyplomowanego, straci około 100 tysięcy zł. Na dodatek możliwość skrócenia tej mozolnej drogi jest uzależniona nie od wytrwałości i pracowitości nauczyciela, tylko od widzimisię dyrektora. Ten może bowiem wedle własnej, wcale nieobiektywnej, opinii przyznać nauczycielowi ocenę wyróżniającą, której otrzymanie warunkuje skrócenie odbywania stażu.

  1. Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela.

KSOiW NSZZ „S” już na etapie projektowania zmian dotyczących oceny pracy nauczyciela protestowała przeciwko propozycjom Anny Zalewskiej. Wielokrotnie wyrażaliśmy swój sprzeciw w opiniach wysłanych do MEN i minister Zalewskiej. Szczególnie krytycznie oceniliśmy szkolne regulaminy wskaźników oceny, które mieli tworzyć dyrektorzy poszczególnych szkół; a także obligatoryjność oceny – co trzy lata, oraz nowy dodatek 500+ dla nauczycieli dyplomowanych. Według naszej oceny otrzymanie tego dodatku jest niemożliwe, bo spełnienie wymogów, aby go dostać, jest w praktyce nie do zrealizowania. To „marchewka” minister Zalewskiej, którą otrzyma znikoma liczba nauczycieli. Wprowadzone przez minister edukacji modyfikacje: wydłużenie obligatoryjności oceny z trzech do pięciu lat oraz likwidacja regulaminów wskaźników oceniania na poziomie szkół niewiele zmienia. Dodatek 500+ jest bowiem przyznawany tylko na trzy lata, nowe przepisy natomiast nie gwarantują obiektywności oceniania pracy nauczyciela. Uważamy, że to niesprawiedliwe w kontekście faktu, że nauczyciele są jedyną grupą zawodową, która musi udowadniać swoje zawodowe kompetencje w trakcie kariery zawodowej. I to wielokrotnie. Na dodatek nowe przepisy spowodowały gigantyczny rozrost biurokracji.

  1. Niezlikwidowanie godzin karcianych.

Ukrócenie zmuszania nauczycieli do świadczenia przez nich nieodpłatnej pracy było jedną z najważniejszych obietnic wyborczych Anny Zalewskiej. „Solidarność” przygotowała projekt nowego zapisu prawnego, którego wprowadzenie w praktyce zlikwidowałoby pracę nauczycieli za darmo. Wbrew zapewnieniom minister Zalewskiej, że art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela zostanie zmieniony według propozycji KSOiW NSZZ „S”, nie zostało to zrealizowane. Skutkiem tego w 90 procentach szkół nauczyciele pracują za darmo. W wielu szkołach zjawisko to nazywane jest przez dyrektorów wolontariatem.

  1. Prowadzenie pozorowanego dialogu ze związkami zawodowymi.

Uważamy, że Minister Zalewska nie zamierza prowadzić uczciwych rozmów i negocjacji ze stroną związkową. Wielokrotnie miały miejsce sytuacje, kiedy minister edukacji wyznaczała KSOiW NSZZ „S” kilka dni na przygotowanie opinii prawnych dotyczących ważnych tematów. „Solidarność” je przedstawiała, jednak wbrew zapewnieniom minister Zalewskiej nie dochodziło później do merytorycznych rozmów na te tematy. Także rozmowy trójstronne czy rozmowy minister ze związkami zawodowymi nie stwarzały możliwości prowadzenia dialogu. Szefowa resortu edukacji stosuje bowiem sprawdzoną taktykę: na początku spotkania mówi zebranym, że ma niewiele czasu, sama ma natomiast wiele do powiedzenia. Tym samym oponenci mają niewiele czasu na możliwość zaprezentowania własnych stanowisk.

Spotkania ze stroną związkową natomiast służą minister edukacji do dezinformowania mediów. Szefowa resortu edukacji prowadzi bowiem fałszywą narrację, informując media, że „rozmawia i uzgadnia ważne tematy ze związkami zawodowymi”. Nie dodawała nigdy jednak, że „Solidarność” stanowczo protestowała przeciwko większości zmian wprowadzonych przez MEN.

 

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność”