Zarząd Komisji

Prezydium:
1.Jan Starżyk                          Przewodniczący
2.Andrzej Rejman                  Z-ca Przewodniczącego
3.Zofia Śnieżek                         Skarbnik
4.Ewa Saługa                           Sekretarz
5.Dariusz Bieroński              Członek prezydium
6.Monika Kasprzyk-Jedynak              –//–

7.Barbara Gawryś                  Członek zarządu
8.Aleksandra Głowacz                    –//–
9.Bogusława Kubacka                     –//–
10.Katarzyna Mrowińska                –//–
11.Bożena Nowak                             –//–
12.Paweł Odynokow                       –//–
13.Elżbieta Rejdych                        –//–
14.Agnieszka Staroń                       –//–
15.Małgorzata Szczygieł                –//–
16.Bogdan Żółty                               –//–
17.Agata Żywińska
                        –//–

18. Janusz Saługa                        –//–                             

      KOMISJA REWIZYJNA
1.Ryszard Romanowski        Przewodniczący

2.Maria Mucha                        Członek
3.Halina Pałka                         Członek

Komentarze są wyłączone.