Apel Przewodniczącego Sekcji Krajowej Oświaty

 

Apel

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich oświatowych struktur Związku o przekazywanie udokumentowanych informacji dotyczących zamiaru zmuszania nauczycieli do prowadzenia dodatkowych, niepłatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach znowelizowanego art. 42 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela.

Niektóre samorządy oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych bezprawnie, nadinterpretując likwidację tzw. godzin karcianych od 1 września 2016 roku, przewidują w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 nieodpłatne godziny pracy nauczycieli np. w świetlicach szkolnych, opieki w czasie wycieczek i imprez szkolnych, opieki podczas dowozów dzieci do szkół czy prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Aby w zarodku uciąć takie działania, chcemy jak najszybciej przedstawić  minister edukacji narodowej dowody takich praktyk. Mogą to być projekty arkuszy organizacyjnych, standardy czy założenia do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół, dodatkowe umowy z nauczycielami lub uchwały i zarządzenia władz samorządowych. Wszystkie informacje na powyższy temat prosimy niezwłocznie przekazywać do biura KSOiW mailem edukacja@solidarnosc.org.pl lub listownie. Nie pozwólmy na bezprawne zwiększanie naszego czasu pracy i zwalnianie nauczycieli poprzez likwidację etatów.

W imieniu Prezydium:                                            Ryszard Proksa

                                                                                               przewodniczący

                                                                                               KSOiW NSZZ „Solidarność”