Link do przyjętych przez WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania uchwał, stanowisk i apeli

Przedstawiam link do przyjętych przez WZD KSOiW NSZZ “Solidarność” w dniach 17-18 maja 2018 r. uchwał, stanowisk i apeli Link