Komunikat z obrad Nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Komunikat z obrad Nadzwyczajnej Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”z dnia 26-06-2018r. link Komunikat