Ważna informacja

W minionym tygodniu Rada Powiatu chrzanowskiego przyjęła nowy Regulamin wynagradzania nauczycieli uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych w Powiecie.

W niniejszym Regulaminie znalazły się między innymi takie zapisy jak:

  1. Dodatek za wychowawstwo został zwiększony ze 100 złotych na 130 zł
  2. Dodatek motywacyjny będzie przysługiwał każdemu nauczycielowi w granicach od 2% do 20% w poprzednim zapisie mógł otrzymać 0%,
  3. Dodatek za warunki pracy został zmieniony z kwotowych na procentowe i zależny od osobistego zaszeregowania.

Jan Starżyk