Oświadczenie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 21 stycznia 2019 r.

OŚWIADCZENIE

Sztab Protestacyjno – Strajkowy KSOIW NSZZ „Solidarność” na spotkaniu w dniu 21 stycznia 2019 r. w Warszawie postanowił:
1. Żądać podniesienia płac w oświacie analogicznie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia 2019 r. i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r.  do wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na stopień awansu zawodowego.
2. Zawiesić wszelkie rozmowy z minister Anną Zalewską do momentu realizacji przez MEN powyższych postulatów płacowych.
3. Koordynować działania regionalnych sztabów protestacyjno – strajkowych.
4. Przeprowadzić radykalną krajową akcję protestacyjną 15 kwietnia 2019 r. w   przypadku braku realizacji naszych postulatów płacowych.

W imieniu Sztabu:

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”
Ryszard Proksa
Krajowa Sekcja
Oświaty i Wychowania
NSZZ