Komunikat Komisji Krajowej

 

Warszawa, 29.01.2020 r.

W dniu 29 stycznia 2020 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” z okazji przypadającego na 2020 rok 40 rocznicy powstania naszego Związku.

Podczas obrad Przewodniczący Krajowej Sekcji  Oświaty i Wychowania Ryszard Proksa zabrał głos przypominając o braku realizacji przez rząd RP VI punktu porozumienia, które zawarte zostało 7 kwietnia 2019 r. z naszym związkiem. Stwierdził, że strona rządowa – wówczas pod przewodnictwem pani wicepremier Beaty Szydło  – zobowiązała się do końca 2019 r. opracować i uzgodnić ze związkami zawodowymi nowy system wynagradzania nauczycieli. Jednak prace w tym zakresie nawet się nie rozpoczęły. Dowodem tego, jak ważne jest spełnienie tego zobowiązania, była konieczność podniesienia od stycznia 2020 r. minimalnych stawek wynagrodzenia grupie nauczycieli tak, aby ich wysokość nie była niższa, niż płaca minimalna w kraju. 

Przewodniczący Proksa przypomniał również o skierowanym przez KSOiW liście do premiera Mateusza Morawieckiego oraz poparciu naszych starań w tej sprawie przez Prezydium Komisji Krajowej. Zwrócił się do Prezydenta RP z apelem o wsparcie naszych działań zmierzających do wypełnienia podjętych przez rząd zobowiązań wobec nauczycieli. 

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”