Ulotka w sprawie proponowanych zmian przez MEiN

NSZZ

WALCZYMY O DOBRĄ POLSKĄ SZKOŁĘ

ŻĄDAMY REALIZACJI POROZUMIENIA         z RZĄDEM

z 7 KWIETNIA 2019 r!

DOMAGAMY SIĘ:

  • realnych podwyżek płac w oświacie

  • zwiększenia nakładów na oświatę

  • zapewnienia corocznej waloryzacji wynagrodzeń w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

  • podniesienia rangi zawodu nauczyciela

MÓWIMY NIE:

  • zwiększeniu czasu pracy nauczyciela – do ponad 50 godzin tygodniowo

  • nowej formule „godzin karcianych” – dostępność nauczyciela w szkole przez dodatkowe 8 godzin tygodniowo bez wynagrodzenia

  • manipulowaniu informacją o podwyżkach – bez podwyżek

  • pozorowanemu dialogowi z NSZZ „Solidarność”

Sztab Protestacyjny Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”