Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 17-11-2021r.

Warszawa, 17.11.2021 r.

 Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania ”Solidarność” uznaje spotkanie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy i Przewodniczącego KSOiW Ryszarda Proksy z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrami resortu edukacji Przemysławem Czarnkiem i Dariuszem Piontkowskim w dniu 15 listopada za rozpoczęcie merytorycznych  rozmów na temat realizacji VI punktu Porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku. Wrażamy nadzieję, że prowadzenie rozmów na     tym poziomie, doprowadzi do wypracowania systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, i zakończą się wywiązaniem przez obóz Zjednoczonej Prawicy z zobowiązania udzielonego NSZZ „Solidarność” w tym zakresie. 

Wyrażamy również gotowość do dalszych rozmów w zespole przy Ministerstwie Edukacji i Nauki na temat statusu pracy nauczyciela oraz sposobów zwiększenia  atrakcyjności jego zawodu.

W dalszym ciągu uważamy, że konieczne jest przywrócenie możliwości przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 KN,
jako niezbędnego elementu zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez niego prawa. Dodatkowo żądamy objęcia nauczycieli w okresie przedemerytalnym szczególną ochroną przed zwolnieniem na zasadach analogicznych do kodeksu pracy.  

 

Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”