Apel Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania do Ministerstwa Edukacji i Nauki

Warszawa, 3 marca 2022 r.

Szanowny Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do Ministra Edukacji i Nauki o pilne podjęcie rozmów w sprawie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się polscy nauczyciele i placówki oświatowe, w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

KSOiW oczekuje natychmiastowego uruchomienia środków finansowych i przeprowadzenia niezbędnych działań legislacyjno – prawnych, aby pracownicy oświaty byli w stanie udźwignąć wyzwania, przed którymi stawia ich kolejny kataklizm. Wyrażamy  podziw  dla narodu ukraińskiego bohatersko broniącego swojej niepodległości i prawa do samostanowienia. Chcemy  udzielić  dobrze zorganizowanej i odpowiadającej na autentyczne potrzeby pomocy. W ostatnich dniach do Polski przybyło kilkaset tysięcy uchodźców, w tym dzieci i młodzież. Polscy nauczyciele stanęli na wysokości zadania w trudnych czasach pandemii. Obecnie, w obliczu wojny na Ukrainie, podjęli się trudnego zadania organizowania pomocy dla uchodźców. Otaczają troską i wsparciem dzieci przybywające z ogarniętych wojną terenów. Nauczyciele, którym przybywa ciągle zadań i obowiązków, zasługują na uznanie i docenienie ich pracy.

Wnioskujemy o prowadzenie rzeczywistego dialogu społecznego, o wsłuchiwanie się w głos KSOiW NSZZ „Solidarność” przy przygotowywaniu aktów prawnych dotyczących edukacji tak, aby nie podzieliły one losu zawetowanej w ostatnim czasie ustawy przez Prezydenta RP.

W obecnej sytuacji apelujemy o zaprzestanie likwidacji małych szkół, które mogą stać się miejscem nauki dla przybywających dzieci z Ukrainy.

Wyrażamy gotowość do merytorycznej współpracy w tak newralgicznym momencie, w jakim znalazła się polska edukacja.

Z wyrazami szacunku

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”