Pielgrzymka Pracowników Oświaty organizowanej przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

W dniu 02 lipca reprezentanci Naszej Komisji uczestniczyli                  

w Pielgrzymce Pracowników Oświaty w Częstochowie