Ważna informacja dla wszystkich Członków Związku

 Deklaracja w sprawie  działań  Członka NSZZ „Solidarność” należy wydrukować lub pobrać z siedziby w Komisji, wypełnić i dostarczyć do przewodniczącego Koła lub bezpośrednio do siedziby Komisji.  Deklaracja