Archiwum kategorii: Bez kategorii

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 17-11-2021r.

Warszawa, 17.11.2021 r.

 Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

 Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania ”Solidarność” uznaje spotkanie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy i Przewodniczącego KSOiW Ryszarda Proksy z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrami resortu edukacji Przemysławem Czarnkiem i Dariuszem Piontkowskim w dniu 15 listopada za rozpoczęcie merytorycznych  rozmów na temat realizacji VI punktu Porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku. Wrażamy nadzieję, że prowadzenie rozmów na     tym poziomie, doprowadzi do wypracowania systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, i zakończą się wywiązaniem przez obóz Zjednoczonej Prawicy z zobowiązania udzielonego NSZZ „Solidarność” w tym zakresie. 

Czytaj dalej Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 17-11-2021r.

List do Szanownego Pana Ministra MEiN Przemysława Czarnka z 05-11-2021r

Szanowny Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki

Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotycząca Propozycji zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli z dnia 22 października 2021 roku

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca w całości propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawione w trakcie posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty z dnia 22 października 2021 roku. Warunkujemy jednocześnie dalsze prowadzenie negocjacji od wywiązania się rządu z zobowiązania wyrażonego w pkt VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r., tzn. zmiany systemu wynagradzania, polegającej na powiązaniu pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Czytaj dalej List do Szanownego Pana Ministra MEiN Przemysława Czarnka z 05-11-2021r

Ulotka w sprawie proponowanych zmian przez MEiN

NSZZ

WALCZYMY O DOBRĄ POLSKĄ SZKOŁĘ

ŻĄDAMY REALIZACJI POROZUMIENIA         z RZĄDEM

z 7 KWIETNIA 2019 r!

DOMAGAMY SIĘ:

  • realnych podwyżek płac w oświacie

  • zwiększenia nakładów na oświatę

  • zapewnienia corocznej waloryzacji wynagrodzeń w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

  • podniesienia rangi zawodu nauczyciela

MÓWIMY NIE:

  • zwiększeniu czasu pracy nauczyciela – do ponad 50 godzin tygodniowo

  • nowej formule „godzin karcianych” – dostępność nauczyciela w szkole przez dodatkowe 8 godzin tygodniowo bez wynagrodzenia

  • manipulowaniu informacją o podwyżkach – bez podwyżek

  • pozorowanemu dialogowi z NSZZ „Solidarność”

Sztab Protestacyjny Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”    

Bardzo ważne dla członków Związku

Piotr Duda: Oczekiwany od ponad 30 lat postulat „S” stał się faktem! Będzie można odliczyć od podatku związkową składkę

 
Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od podatku dochodowego. To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego pracownika – przekazał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
 Piotr Duda: Oczekiwany od ponad 30 lat postulat „S” stał się faktem! Będzie można odliczyć od podatku związkową składkę
/ fot. Marcin Żegliński / Tygodnik Solidarność /

Jeżeli będzie można odliczyć tę składkę, to z pewnością część pracowników będzie chętniej przystępowała do związków zawodowych, a to przecież wzmocni dialog społeczny – wyjaśnił Piotr Duda.

Przewodniczący „S” zwrócił uwagę, że zmiana ustawy o podatku dochodowym przywróci równowagę między związkiem pracodawców a związkami zawodowymi. 

– Do tej pory tej równowagi brakowało. Pracodawcy mogli sobie składki na swoje konfederacje przekazywać z kosztów zakładu pracy, a składki związkowe musieliśmy przekazywać po opłaconym przez nas podatku – zaznaczył.

 

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania z 25-08-2021r.

A A A

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas swoich obrad gościła Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, który odpowiadał na pytania członków Rady dotyczące braku realizacji Porozumienia z 2019 r., podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela, projektu „Edukacji dla wszystkich”, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Minister zapowiedział przedstawienie nowych propozycji związanych z pragmatyką pracy nauczyciela w połowie września.

W związku z brakiem propozycji Ministerstwa dotyczących systemu wynagradzania nauczycieli po upływie dwóch miesięcy od pikiety ostrzegawczej, Rada podjęła stanowisko:

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania wzywa Rząd RP do realizacji Porozumienia podpisanego z NSZZ „Solidarność” 7 kwietnia 2019 r., które w najważniejszym postulacie dotyczyło zmiany systemu wynagradzania nauczycieli polegającego na uzależnieniu płac od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Żądamy wdrożenia od stycznia 2022 r. podwyżek wynagrodzeń na poziomie odzwierciedlającym społeczną rangę zawodu nauczyciela.

Jednocześnie domagamy się respektowania zasady zaufania do państwa i ochrony praw nabytych poprzez przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela umożliwiającego przechodzenie na emerytury nauczycieli na zasadach obowiązujących przed 2008 rokiem.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”