Kontakt

Adres Komisji     –  ul. 3-go Maja 1  III p.           32-500 Chrzanów

Nr tel/fax       –   326233435                                   Nr tel. komórkowego   – 501729477

Adres e-mail Komisji   –   mknszzpowik@wp.pl

Oddziału Nr 3  Regionu Małopolska                  w Chrzanowie  – Nr telef. do 326234055

Radcy Prawni w Krakowie                                   tel.      –     12 4219749  

Region Małopolska  Sekret.                                    tel.       –     124231316 w 2