Zarząd Komisji

Prezydium:
1.Jan Starżyk                  Przewodniczący
2.Andrzej Rejman      Z-ca Przewodniczącego
3.Zofia Śnieżek                         Skarbnik
4.Ewa Saługa                           Sekretarz
5.Dariusz Bieroński     Członek prezydium
6.Bogdan Żółty                                 –//–
7.Barbara Gawryś                     Członek zarządu
8.Aleksandra Głowacka                –//–
9.Bogusława Kubacka                   –//–
10.Aleksandra Łuczko                  –//–
11.Katarzyna Mrowińska           –//–
12.Bożena Nowak                           –//–
13.Paweł Odynokow                     –//–
14. Elżbieta Rejdych                      –//–
15. Janusz Saługa                            –//–
16.Agnieszka Staroń                     –//–
17.Joanna Szczepina                    –//–
18. Małgorzata Szczygieł          –//–
19.Dorota Warzecha                    –//–                        20.Agata Żywińska                       –//–

                                  KOMISJA REWIZYJNA
1.Ryszard Romanowski        Przewodniczący

2.Maria Mucha                           Członek
3.Halina Pałka                            Członek