Zarząd Komisji

Prezydium:
1.Jan Starżyk                  Przewodniczący
2.Andrzej Rejman      Z-ca Przewodniczącego
3.Zofia Śnieżek                         Skarbnik
4.Ewa Saługa                           Sekretarz
5.Dariusz Bieroński     Członek prezydium
6.Bogdan Żółty                                 –//–
7.Barbara Gawryś                     Członek zarządu
8.Aleksandra Głowacka                –//–
9. Sławomir Gołba                            –//–
10.Bogusława Kubacka.               –//–
11.Aleksandra Łuczko.                  –//–
12.Katarzyna Mrowińska.          –//–
13.Bożena Nowak                            –//–
14.Paweł Odynokow.                     –//–
15.Elżbiet   Rejdych.                        –//–
16.Janusz Saługa                              –//–
17.Agnieszka Staroń                      –//–           18.Joanna Szczepina                     –//–
19.Dorota Warzecha                     –//–                      20.Agata Żywińska                         –//–

                                  KOMISJA REWIZYJNA
1.Ryszard Romanowski        Przewodniczący

2.Maria Mucha                           Członek
3.Halina Pałka                            Członek